Stäng

Vad kan Montör.nu göra för dig?

Montör.nu är Sveriges rikstäckande montagekedja för företag och privatpersoner. Våra montörer har erforderlig utbildning som krävs för gällande montage och vi genomför våra montage enligt våra värdegrunder *Hålla tider, *Fackmannamässigt och *Rent & snyggt. När du som kund anlitar Montör.nu så vet du att det kommer professionella hantverkare till dig och du vet redan när du bokar vad det kommer att kosta. Montör.nu är montagekedjan för stort och för smått, en seriös organisation som håller vad vi lovar. Välkommen till Montör.nu

Här finns vi

Montör kan hjälpa dig i följande områden i Sverige

 • Borlänge
 • Enköping
 • Falun
 • Gävle
 • Uppsala
 • Västerås
 • Örebro

Är du intresserad av att bli en del av Montör?

Med oss får du arbeta med ett framgångsrikt team och affärskoncept. Du kommer snabbt igång och kan räkna med god långsiktig lönsamhet.

Bli Montör

Villkor

Allmänna villkor för Montör.nu

Välkommen till Montor.nu. Vi säljer våra tjänster i överensstämmelse med de villkor som anges på denna sida. Läs igenom villkoren noggrant innan du använder denna bokningstjänst. Vid användning av denna bokningstjänst accepterar du dessa villkor och bestämmelser fullt ut.

1. DITT KONTO.

1.1 Om du använder denna webbplats är du ansvarig för att ditt användarnamn och lösenord till ditt konto används på ett korrekt sätt.  Du är också ansvarig för att förhindrar att obehöriga användare får tillgång till din dator och ditt konto. Du ansvarar för allt som sker på ditt konto genom ditt lösenord. Du accepterar att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ditt lösenord hemligt. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord, eller om ditt lösenord används av andra än dig själv, ska du meddela oss.

Kontrollera att alla de upplysningar du gett oss är korrekta och fullständiga och informera oss omgående om informationen ändras.

2. PARTER ETC.

2.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade Allmänna Villkoren) gäller för Montor.nu`s Bokningsportal (nedan kallad Bokningsportalen) mellan Montor.nu`s anslutna montageteam (nedan kallad Montörer) och sådan fysisk person som ansluter sig till Bokningsportalen (nedan kallad Kunden).

2.2 Montor.nu handhåller denna Bokningsportal för bokningar av Montörer i Norden. All kommunikation, juridik och affärer sker mellan parterna Montörer och Kunder.

3. BOKNINGSPORTALEN.

3.1 Bokningsportalen är en försäljningsplattform som Montor.nu erbjuder Kunden där Kunden direkt kan boka det tjänster som Kunden har behov av.

3.2 Kunden ansluter sig till Bokningsportalen genom att skapa ett konto i applikationen.

3.3 För att ansluta sig och handla från Bokningsportalen krävs det att Kunden har fyllt 18 år, att Kunden har rätt att ingå juridisk bindande avtal samt att Kunden är folkbokförd i Sverige.

4. AVBOKNING.

4.1 Avbokning samma dag som montage, debiteras 100% av kalkylerad summa som angivits vid bokning.

4.2 Avbokning 1-3 dagar innan montage, debiteras 50% av kalkylerad summa som angivits vid bokning.

4.3 Avbokning 4-5 dagar innan montage, debiteras 25% av kalkylerad summa som angivits vid bokning.

4.4 Avbokning 6 dagar eller mer innan montage, utgår ingen avbokningskostnad kring.

5. PRISER

5.1 Priser som visas i Bokningsportalen är beräknade priser utifrån Kundens angiva parametrar vid bokning. Montor.nu friskriver sig från att detta är 100% slutgiltiga priser, då det kan tillkomma kostnader som vi ej kan kalkylera då kunden angivit felaktiga uppgifter eller att tillägg sker under process. Priserna är en riktlinje som skall vara väl överensstämande med verkligheten.

5.2 Priset som visas under Privatkund - löpande timdebitering är den fasta startkostnaden för uppdraget. Därutöver tillkommer den totala timkostnaden samt tillägg för hyresmaskiner m.m. som uppdraget kräver.

5.3 Hyra av maskinutrusting (som tex. skylift) kan komma att lägga på fakturan efteråt för att minimera kostnaden för kunden, genom att använda lokal avtal med hyresleverantör. Detta framgår tydligt i skrift vid bokning i Bokningsportalen. 

5.4 Arbete efter kl 18,00 till 24,00 helgfri Måndag till Fredag debiteras med 50% utöver ordinarie timpris. Arbete efter 24,00 till 06,00 Helgfria vardag debiteras med 100% utöver ordinarie timpris. Arbete Helgdag 100% utöver ordinarie timpris. Detta gäller om inte annan överenskommelse mellan parterna gjorts.

6. BETALNING

6.1 Kunden betalar tjänsten för uförd arbete emot faktura om 10 dagar.

7. MONTAGE

7.1 Allmänt

Montage utförs på angiven adress vid bokning och efter information som givits vid beställning. Montage utförs med Montörer med erforderlig utbildning.

8. PERSONUPPGIFTER

8.1 Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor samtycker Kunden till att Montor.nu behandlar de personuppgifter som Kunden lämnat i samband med anslutningen i Bokningsportalen.

8.2 Behandlingen av personuppgifter sker för administration och drift av denna Bokningsportal.

8.3 Kunden lämnar sitt samtycke till att denne för marknadsföringsändamål automatiskt kan komma att erhålla särskilt riktad information om erbjudanden m.m. och ger Montor.nu tillstånd att för detta syfte registerföra och behandla och i övrigt disponera över uppgifter om Kunden och dennes konsumtion hänförlig till användningen av Bokningsportalen..

8.4 Kunden lämnar även sitt samtycke till att uppgifterna får lämnas ut till samarbetsparter och andra till Montor.nu anslutna företag i samma syfte.

8.5 Samtycket omfattar också behandling av köpinformation som avser kundens utnyttjande av Bokningsportalen. Personuppgifterna och köpinformationen utgör även underlag för analyser av marknad och kunder för tjänsteutveckling och statistik, för erbjudanden om tjänster.

9. AVSLUTNING

Montör.nu förbehåller sig rätten att neka åtkomsten till Bokningsportalen, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar utan föregående meddelande. Om vi annullerar en beställning, kommer du inte att betala för den.

10. ÄNDRING AV VILLKOR ELLER TJÄNSTENS INNEHÅLL

Förevarande Allmänna Villkor gäller tillsvidare. Montor.nu äger rätt att ändra de Allmänna Villkoren. Villkorsändring träder i kraft när underrättelse om villkorsändringen sänts till Kunden. Avtalet finns även tillgänglig att läsa på www.montor.nu

11. OM VERKSAMHETEN

Sidan Montor.nu officiella bokningsportal

• Företaget är registrerat i Sverige

© Montor.nu Bokningsportal 2016. Med ensamrätt.

Prislista

Här kan du se vår debiteringsmodell.
+
+

från 560 kr/h

 

från 25 kr/mil

 

Kostnad för infästning och materialhyra

Montör.nu debiterar från 560 kr/h ex moms per montör beroende på vilket team som väljs. Restiden räknas som arbetstid.

 

Montör.nu debiterar från 25 kr/mil för resor med servicebil till montageplatsen.

 

Montör.nu debiterar enligt faktisk kostnad efter vår rabatt med ett påslag på 15% på maskinhyra. Infästningsmaterial debiteras med 10% utav arbetskostnaden.

Räkneexempel

 

Montage halvdag

Ingen elinstallation

 • Arbetskostnad
 • Servicebil
 • Resa
 • Hyresmaskiner
 • Infästningsmaterial

3 655 kr

 

Bli Montör

Vill du bli Montör på din ort?

Modellen bygger på ett nära samarbete med enhetliga regler och kvalitetskrav för alla inom organisationen. Med oss får du arbeta med ett framgångsrikt team och affärskoncept. Du kommer snabbt igång och kan räkna med god långsiktig lönsamhet.

Största fördelarna med Montör som koncept:

Montör är montagebranschens nya rikstäckande kedja. Fördelarna för dig att ansluta till Montör är enorma. Som team inom Montör monterar du alla typer av produkter till alla typer av företag och privatpersoner. De gör att du har en bred montagekompetens med högkvalitativt utförande till mycket fördelaktiga priser. Allt detta för att du skall ta stora marknadsandelar i din region.

Då Montör rekryterar team konstant så uppmanar vi till att skicka in ansökan så snart som möjligt för att inte missa antagningen kring din region.

För ytterligare information kontakta etableringsansvarige:

Mattias Talonen
070-515 15 27
info@montor.nu

Avtalskunder

Teckna avtal med Montör.nu

Bokar du Montörer ofta, bokar du Montörer på flera orter. Då kan ett avtal med Montör.nu vara ett bra alternativ för dig.

Som avtalskund kan vi lägga upp dina unika produkter för montage som gör det enkelt för dig att boka oss. 

För ytterligare information kontakta avtalsansvarige:

Mattias Talonen
070-515 15 27
info@montor.nu

Kontakt

Har du frågor gällande hur montör.nu fungerar?

Vill du bli avtalskund eller vill du knyta ditt montage-bolag till Montör?

Kontakta oss via mail så svarar vi på dina frågor.

info@montor.nu